Hoeveel postzegels moet ik plakken?

Op een brief tussen de 0 en de 20 gram

1€ 0,87
Postzegel Nederland

1. Wat is het gewicht van uw brief?

Wat is het gewicht van uw brief? Klik op het gebied waar uw brief in valt.

0g
20g
50g
100g
350g
2kg
Brief
Nederland
Europa 1
Disclaimer
160x600 Kaarten
Hangloose 160x600 GIF
Start nu voor €0,- bij Weight Watchers (160x600) gif
300x250 Kaarten
by
Studio VDS

draai je telefoon of tablet voor het beste resultaat

sorry, een brief mag niet zwaarder zijn dan 2kg

TIP

Je kan in het webadres ook direct het gewicht en de locatie meegeven voor nog sneller resultaat.

Voor een brief van 245gr doe je het volgende:
www.hoeveelpostzegels.nl/245

Voor een brief van 35gr naar het buitenland doe je dit:
www.hoeveelpostzegels.nl/35?int

Voor brieven binnen Nederland hoef je geen toevoeging achter het gewicht te plaatsen.
Bovenstaand voorbeeld kan uiteraard voor elk gewicht tot 2kg.